ความคิด คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เพียงคนเรามีความปรารถนาที่แรงกล้าและเชื่อมั่นว่าทำได้  หลาย คนบอกว่าความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำ เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่สิ่งที่กำหนดให้การกระทำนั้นเกิดผลลัพธ์ ได้แก่ความคิดหรือแนวคิด หากถามว่า “คิดอย่างไรให้การกระทำเกิดผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ”

            ไปรอัน เทรซี (Brian Tracy) ผู้ผลิตรายการทีวีและพิธีกร บอกว่า “นึกถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่เราอยากเป็น” เพราะเมื่อเราคิดและนึกถึงสิ่งที่ต้องการก็จะทำให้มีพลังบวกและกล้าที่จะเริ่มต้นเมื่อกล้าเริ่มต้นความสำเร็จ ในชีวิตก็ย่อมเกิดขึ้นได้ และ 7 แนวคิดต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่จะทำให้ว่าที่ เถ้าแก่ใหม่ ทุกคนพบจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

1.ต้องคิดว่าเป้าหมายมีพลังมากกว่าความเพ้อฝัน

            คนที่ต้องการความสำเร็จต้องมีความเพ้อฝัน ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็คงต้องคิดใหญ่ ไม่คิดเล็กและมีความหวังความฝันที่ยิ่งใหญ่ไม่แตกต่างกัน แต่ความฝันก็เป็นเพียงแรงกระตุ้นที่ไม่สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ เพราะความฝันก็เป็นเพียงความฝัน เมื่อต้องการความสำเร็จต้องเปลี่ยนความฝัน ให้เป็นเป้าหมาย  การมีเป้าหมายจะทำให้มีกรอบและขอบเขตทั้งระยะเวลาและวิธีการปฏิบัติ

ดังนั้นเมื่อคนเรามีความฝันเป็นแรงกระตุ้นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นพลัง ความสำเร็จก็ไม่ใช่สิ่งที่ ไกลเกินฝันและมีโอกาสเป็นไปได้อย่างแน่นอน

2.มีความต้องการที่เกิดจากความคิด

            ความต้องการของคนเราเกิดได้ 2 แนวทาง ได้แก่ความต้องการที่เกิดจากอารมณ์หรือสิ่งกระตุ้น และความต้องการที่เกิดจากความคิดเพราะอยากมั่งมีอยากได้อยากดีและอยากมีความมั่นคงในชีวิต ความต้องการทั้ง 2 แนวทางมีความแตกต่างกัน อารมณ์อยากได้อยากดีที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นจะเป็นความต้องการเพียงชั่วระยะเวลา และอาจปรับเปลี่ยนไปได้เมื่อมีแรงกระตุ้นใหม่ๆเกิดขึ้นมา ส่วนความอยากได้อยากดีที่เกิดจากความคิดนั้น จะผ่านการกลั่นกรองมีการวางแผนไว้อย่างเป็นขั้นตอนก่อนที่จะนำไปปฏิบัติหรือลงมือทำ ทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.คิดอยู่เสมอว่า “ความสำเร็จ เป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลว”

            “การเป็นแชมป์ว่ายากแล้ว การรักษาแชมป์ไว้ให้ได้นั้นยากยิ่งกว่า” ประโยคนี้ไม่แตกต่างไปจากความสำเร็จที่อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวได้ หากประสบความสำเร็จแล้วหยุดการพัฒนา หรือพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่จนลืมที่จะเรียนรู้คู่แข่ง โดยเฉพาะการทำธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ

4.คิดและเลือกทำในสิ่งที่เรารู้

            สิ่งที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายและเร็ว ก็คือคิดถึงเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและเลือก ทำในสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถ เพราะเป็นแนวทางให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จได้เร็วขึ้น เช่น ต้องการเป็นนักธุรกิจออนไลน์สิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือสินค้าหรือทรัพยากรที่มีอยู่ใกล้ตัวมีอยู่ในท้องถิ่น นอกจากทำให้ มีสินค้าที่แตกต่างแล้ว ยังเป็นเรื่องที่เรามีข้อมูลความรู้อยู่แล้ว เป็นต้น

5.คิดอยู่เสมอ “คำดูถูกคือแรงผลักดัน”

            การที่คนเราจะทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จ นอกจากต้องใช้เวลาแล้วยังต้องพบเจอกับปัญหา อุปสรรคต่างๆมากมาย โดยเฉพาะคำพูดของคนแต่เมื่อใดก็ตามที่ต้องประสบกับคำดูหมิ่นเหยียดหยาม ต้องไม่ยอมแพ้และอย่าให้ความตั้งใจของเราลดน้อยลง เพียงเพราะได้ยินคำพูดหรือคำดูถูกของคนอื่น ตรงกัน ข้ามต้องปรับเปลี่ยนความคิดทันทีว่า คำดูถูกคือพลังที่เป็นแรงผลักดันทำให้มีกำลังใจในการต่อสู้  เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ   

6.คิดแบบเดียวกับคนที่ประสบความสำเร็จ

            แนวคิดที่ดีก็คือจุดเริ่มต้นที่ดีและสามารถนำเราไปสู่ความสำเร็จได้ ในโลกนี้มีคนที่ประสบความสำเร็จมากมาย แนวคิดของบุคคลเหล่านั้นคือเข็มทิศที่ช่วยชี้แนวทางให้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ “อยากรวยต้องคิดแบบคนรวย อยากประสบความสำเร็จก็ต้องศึกษาแนวทางของคนสำเร็จ”

7.แก้ทุกปัญหาด้วยวิธีคิดที่แตกต่าง

            เป็นเรื่องปกติที่อาจได้พบเจอกับปัญหาหรือมีความผิดพลาดได้เมื่อมีการกระทำเกิดขึ้น แต่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคของความสำเร็จถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่มากพอ หากทบทวนแล้วว่าความผิดพลาดหรือปัญหาเกิดขึ้นจากความคิดที่ไม่ถูกต้อง ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือคิดให้แตกต่างไปจากเดิมโดยเปิดรับความคิดใหม่ๆไม่ยึดติดอยู่กับความคิดเก่า เพราะหากเราไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็จะวนเวียนพบเจออยู่กับปัญหาเดิมๆทำให้ประสบความสำเร็จได้ยาก

บทสรุป

ความคิด คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากการกระทำ ทุกความคิดเมื่อคิดแล้วต้องลงมือทำ และไม่ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวต้องคิดเสมอว่า “อนาคตคือผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบัน”