เขียนบทความ ให้มีผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาของนักเขียนบทความออนไลน์ส่วนใหญ่ ก็คือการไม่มีงานเขียนอย่างต่อเนื่องทำให้รายได้ที่คาดหวังหดหายหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ถึงแม้นักเขียนบทความออนไลน์ส่วนใหญ่จะเขียนบทความเป็นงานเสริม หรือทำควบคู่ไปกับงานประจำแต่ก็ต้องยอมรับกันว่ารายได้จากงานเขียนบทความ เป็นรายได้ที่ไม่ต้องลงทุน รายได้มากหรือน้อยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความขยันและการมีระเบียบวินัยของตัวนักเขียนเอง ในส่วนของนักเขียนที่ไม่มีงานเขียนบทความอย่างต่อเนื่อง ก็ส่งผลทำให้ขาดรายได้หรือไม่มีรายได้อย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน

ทำอย่างไรให้มีรายได้จากงานเขียนอย่างสม่ำเสมอ

            การมีรายได้จากงานเขียนอย่างสม่ำเสมอ นักเขียนต้องมีงานเขียนอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญสำหรับนักเขียนบทความออนไลน์ ก็คือต้องมีแนวคิดที่ถูกต้องก่อน การมีงานเขียนอย่างต่อเนื่องไม่ได้หมายความว่าจะทำให้นักเขียนมีรายได้มากๆตามไปด้วย เนื่องจากงานบทความออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ เรทราคางานเขียนแต่ละรูปแบบย่อมแตกต่างกันไปตามความยากง่าย

            ดังนั้นการเขียนบทความเพื่อหารายได้ทั้งการเขียนแบบทำเต็มเวลา หรือเขียนบทความเป็นอาชีพเสริม นักเขียนต้องหาคำตอบให้กับตัวเองก่อนว่า “ต้องการรายได้มากๆ หรือต้องการมีงานเขียนอย่างสม่ำเสมอ” เพราะการมีรายได้มากๆนักเขียนต้องเลือกงาน งานที่ทำให้มีรายได้มากๆ เช่น งานบทความวิชาการ บทความกึ่งวิชาการ หรือบทความที่เป็นเรื่องเฉพาะทางให้ความรู้เฉพาะด้านซึ่งหาคนเขียนได้ยาก งานประเภทนี้ “งานน้อย เงินมาก” ตรงข้ามกับงานบทความทั่วไปที่มีผู้ว่าจ้างต้องการบทความเป็นจำนวนมาก ราคาเรทปกติ 100 คำ ราคา 10 บาท หรืออาจถูกกดราคาต่ำกว่านี้ได้อีก ขึ้นอยู่กับความพอใจของนักเขียนและผู้ว่าจ้าง งานประเภทนี้ “งานมีมาก แต่รายได้น้อย”

เคล็ดลับ เขียนบทความออนไลน์ ให้มีผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง

            สำหรับเคล็ดลับการเขียนบทความออนไลน์ให้มีรายได้และมีผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องนั้น มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือความต้องการของนักเขียน เริ่มจากวิธีง่ายๆ ต่อไปนี้

1.แสวงหาตลาดบทความ

            งานเขียนบทความก็ไม่แตกต่างจากงานขายหรืองานบริการทั่วไป นักเขียนต้องแสวงหาตลาดบทความ เช่น นำพาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มซื้อขายบทความที่มีอยู่มากมาย ในกลุ่มจะเป็นพื้นที่ทำให้นักเขียนได้พบผู้ว่าจ้าง เพราะในแต่ละกลุ่มจะมีทั้งผู้ว่าจ้างมาโพสต์ประกาศจ้างงานในขณะที่นักเขียนก็จะใช้เป็นพื้นที่ประกาศรับงานเขียนหรือเสนอขายบทความของตัวเอง

2.เสนอตัวเองรับงานเขียน

            การนำเสนอตัวเองเพื่อรับงานเขียน ทำได้ 2 รูปแบบ คือแบบแรกโพสต์ประกาศรับงานเขียน แจ้งความสามารถและแนวการเขียนที่ตัวเองถนัดมากที่สุดให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา  ส่วนรูปแบบที่ 2 คือการนำเสนอตัวเองรับงานจากผู้ว่าจ้างโดยตรง เมื่อมีผู้ว่าจ้างมาประกาศรับนักเขียนในกลุ่มที่เราเป็นสมาชิก

            วิธีนี้ทำให้มีโอกาสได้เขียนบทความยาวๆหรือทำงานอย่างต่อเนื่องมากที่สุด แต่นักเขียนส่วนใหญ่ไม่กล้านำเสนอตัวเอง สาเหตุเกิดจากความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นว่าตนเองจะทำได้ ทั้งๆที่การประกาศรับงานของผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์โดยตรง มักจะให้โอกาสนักเขียนเสนอผลงานตัวอย่างหรือเขียนบทความให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนพิจารณาว่าจ้างเสมอ

3.พัฒนางานเขียนของตนเอง

            การพัฒนางานเขียน พยายามเขียนบทความให้ได้หลายๆคีย์หรือหลายแนวเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้นักเขียนมีงานเขียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบทความยากๆนอกจากมีคนเขียนไม่มากบทความเหล่านี้ยังเป็นบทความทำเงินที่สามารถทำให้เรามีรายได้แบบก้าวกระโดดได้ไม่ยากอีกด้วย และสิ่งที่นักเขียนบทความออนไลน์ต้องมีก็คือการมีจรรยาบรรณในการทำงานเขียน โดยไม่ลอกงานคนอื่นมาส่ง

            บทสรุป การเขียนบทความออนไลน์ให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง 3 เคล็ดลับที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น การมีงานเขียนและมีรายได้จากบทความออนไลน์อย่างสม่ำเสมอขึ้นอยู่กับความขยัน มุ่งมั่น และความมีระเบียบวินัยของตัวนักเขียนเป็นสำคัญ “เส้นทางนักเขียนไม่มีทางลัด นอกจากการลงมือทำ”