เว็บไซต์ สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจออนไลน์

ยุคนี้สื่อ Social Media มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนเราในทุกๆด้าน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การค้นคว้าหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การซื้อขายและงานบริการ จะต้องอาศัยการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ หรือ Social Media เป็นหลัก การสร้างเว็บไซต์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของนักธุรกิจที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารให้ออกไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวกและรวดเร็วมากที่สุด

การสร้างเว็บไซต์ สำคัญอย่างไรต่อองค์กรธุรกิจ

การเข้าสู่สังคมยุคดิจิตอล ทำให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย และยังเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนจากสังคมออฟไลน์ (offline)ให้กลายมาเป็นสังคมออนไลน์ (online) ยุคนี้การดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ถูกผูกติดกับ Digital ทั้งการการใช้อินเทอร์เน็ต ติดต่อสื่อสาร การซื้อขายผ่านสังคมออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ รวมไปถึงการทำธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น

ดังนั้นการมีเว็บไซต์ (Website) จึงทำให้เข้าถึงทุกอย่างได้ง่ายขึ้น การอัพเดตข้อมูลทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารผ่านเครื่องมือออนไลน์ เปรียบเสมือนการสื่อสารผ่านหน้าร้าน (เว็บไซต์) ที่ทุกคนบนโลกจะเห็นเราได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการมีเว็บไซต์

1.ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอสินค้า หรือการจัดโปรโมชั่นต่างๆทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

2.การมีเว็บไซต์เป็นการสร้างแบรนด์ สร้างตัวตนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

3.การมีเว็บไซต์เป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย  

4.เว็บไซต์คือช่องทางที่สามารถขยายกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นการสื่อสารได้อย่างไร้พรมแดน ทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย

5.การมีเว็บไซต์ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

ในยุคที่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญกับวิถีชีวิตของผู้คน เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไม่มีหยุดยั้ง ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันตามเทรนด์ ส่วนองค์กรธุรกิจที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้ก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลง ไม่มีเว็บไซต์ หรือไม่มีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์การมีหน้าร้านที่ตกแต่งสวยหรูอยู่แล้วอาจจะสู้ร้านค้าออนไลน์เล็กๆที่เปิดร้านขายอยู่ใน Google ไม่ได้

“จงเรียนรู้จากคู่แข่งขัน แต่อย่าลอกเลียนแบบ การลอกเลียนแบบคือหนทางนำไปสู่ความล้มเหลว”