เครดิตบูโร ปัญหาการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุน

การทำธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กประเภทเจ้าของคนเดียวไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัท จำกัด ปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจก็คือ เงินทุน  ถึงแม้ผู้ประกอบการจะมีเงินทุนอยู่บ้างแล้วแต่เพื่อสภาพคล่องในการทำธุรกิจ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินคือทางเลือกหนึ่งของนักธุรกิจ แต่ปัญหาสำคัญของการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ก็คือ การติดเครดิตบูโร

เครดิตบูโร คืออะไร

เครดิตบูโร คือ บริษัทข้อมูลเครดิต (National Credit Bureau) เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครดิตจากสถาบันการเงินหลายๆ แห่งที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร นำมารวบรวมประมวลผลเป็นข้อมูลเครดิต โดยสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกจะสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ขอกู้

การถูกขึ้นบัญชีดำในเครดิตบูโร ทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุน

จากสถาบันการเงินต่างๆไม่ได้รับอนุมัติ และที่สำคัญผู้ขอกู้จำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ตัวเองมาก่อนว่ามีปัญหาด้านเครดิตจนถูกขึ้นบัญชีดำ

วางแผนบริหารการเงินอย่างไร ไม่ให้ถูกขึ้นบัญชีดำ

ปัญหาการเงินที่ทำให้คนส่วนใหญ่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถูกแบล็คลิสต์ กลายเป็นคนเครดิตเสีย ไม่สามารถขอสินเชื่อได้ โดยเฉพาะนักธุรกิจสาเหตุสำคัญมาจากภาวะทางการเงินที่ขาดการบริหารจัดการที่ดี “การไม่สร้างหนี้” อาจทำได้ยาก แต่เมื่อเป็นหนี้แล้วต้องมีการบริหารเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกขึ้นบัญชีเครดิตบูโร

สำหรับแนวทางที่ช่วยให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการสามารถกู้เงิน หรือขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนจากสถาบันการเงินได้โดยไม่มีประวัติติดเครดิตบูโร www.เพื่อนแท้แก่ใหม่.com  มีคำแนะนำค่ะ

1.เป็นลูกหนี้ที่ดี

การรักษาเครดิตไม่ให้ถูกแบล็คลิสต์หรือติดเครดิตบูโร ต้องรักษาสถานะความเป็นลูกหนี้ที่ดี ผ่อนชำระตรงเวลาอย่างมีระเบียบวินัย เพราะหากขาดการชำระหนี้ตั้งแต่ 6 งวดขึ้นไป รายชื่อก็จะถูกย้ายไปสู่แบล็คลิสต์ในทันที

2.ใช้บัตรเครดิตอย่างระมัดระวัง

บัตรเครดิตทำให้การใช้จ่ายเงินทำได้ง่ายและสะดวกสบายขึ้น แต่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน ทุกครั้งที่มีการใช้เงินผ่านบัตรเครดิตควรวางแผนด้วยว่าจะสามารถเป็นหนี้ได้มากน้อยเพียงใดจึงจะไม่มีผลกระทบกับการใช้จ่ายเงินส่วนอื่น

3.ควรหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าเงินผ่อน

กรณีที่ต้องการซื้อสินค้าเงินผ่อนที่เป็นรายการใหญ่ๆ ควรวางแผนบริหารการเงินและบริหารเครดิตก่อนซื้อ โดยหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าเงินผ่อนหลายๆรายการ เพราะแม้จะเป็นยอดเงินไม่มากแต่เมื่อมียอดผ่อนชำระหลายรายการก็อาจมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงินผ่านเครดิต และทำให้กลายเป็นคนที่มีประวัติเครดิตบูโรในอนาคตได้โดยที่เราคาดไม่ถึง

4.ติดต่อเจ้าหนี้ทันทีเมื่อมีปัญหาการผ่อนชำระ

ความผิดพลาดหรือปัญหาขาดสภาพคล่องเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อมีปัญหาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องรีบแก้ปัญหาโดยการติดต่อเจ้าหนี้ทันทีเพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไข เช่น ขอผ่อนผัน หรือขอยืดระยะเวลาเพื่อไม่ให้มีประวัติค้างชำระ

5.ควรตรวจสอบข้อมูลเครดิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การทำธุรกิจผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจควรตรวจสอบข้อมูลเครดิตตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาการติดบัญชีเครดิตบูโรโดยไม่รู้ตัวจากการผ่อนชำระหนี้หรือผ่อนชำระสินค้า

สำหรับปัญหาการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนจากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ นอกจากนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะต้องเตรียมตัวบริหารเครดิตตามคำแนะนำแล้ว การเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร และต้องมียอดเคลื่อนไหวมีเงินฝากหรือถอนอย่างสม่ำเสมอ  เป็นแนวทางสำคัญในการบริหารเครดิตที่นักธุรกิจต้องดำเนินการไว้แม้จะยังไม่มีความจำเป็นในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินก็ตาม