การสร้างคอนเทนท์ ธุรกิจร้านอาหาร

“เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร จุดที่ร้านค้าร้านอาหารต้องมาเปิดร้านอยู่บนโลกออนไลน์”   

สังคมออนไลน์ก็คือโลกเสมือนจริง ที่มีทั้งสัมผัสจับต้องได้และไม่ได้ การนำเสนอสินค้าและบริการ ผ่าน Social Media เป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการในยุคนี้ใช้ในการเข้าถึงผู้บริโภค เมื่อเกิด Demand และ  Supply ก็ทำให้มีการตกลงซื้อขายสินค้าหรือใช้บริการซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการ นำเสนออย่างไรให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นเชื่อใจในสินค้าและบริการของเราโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหาร

คอนเทนท์ กับธุรกิจร้านอาหาร

            คอนเทนท์เป็นส่วนประกอบสำคัญในการนำเสนอให้ลูกค้าหรือผู้บริโภค เชื่อมั่นและรู้ว่าเมนูอาหารและบริการของเรามีความน่าสนใจอย่างไร นอกจากการมีเนื้อหาหรือรูปแบบคอนเทนท์ที่ดียังช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารทุกประเภทและทุกรูปแบบเป็นที่จดจำ ทำให้ลูกค้ารู้สึกไว้วางใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ใกล้หรือไกล เปิดเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือเป็นร้านค้าเคลื่อนที่ขายตามตลาดนัด ขายอยู่ตามริมฟุตบาท  ลูกค้าก็ยังให้ความสนใจ  

 คอนเทนท์ คืออะไร

            คอนเทนท์(Content) หมายถึง เนื้อหาสาระ เนื้อเรื่อง องค์ประกอบ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร ที่ผู้ส่งสารต้องการส่งไปยังผู้รับสาร และเมื่อนำคอนเทนท์มาเป็นส่วนประกอบในการทำธุรกิจออนไลน์ นิยมใช้คำว่า “Content marketing” ซึ่งหมายถึงการสร้างเนื้อหาในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น คลิปวิดีโอ คลิปเสียง รูปภาพ อินโฟกราฟิก นิทาน เพลง และอื่น ๆ หรือเป็นวิธีทำการตลาดด้วยเรื่องราวที่เป็นจุดเด่นของสินค้าเพื่อทำให้กลายเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าจดจำและสามารถสร้างจุดขายให้กับตัวเองได้    

ความสำคัญของคอนเทนท์

คอนเทนท์ที่ดีนอกจากการมีเนื้อหาน่าสนใจ สามารถทำให้แบรนด์สินค้าเป็นที่จดจำของผู้บริโภคและผู้ที่พบเห็นแล้ว Content marketing ไม่ได้เป็นเพียงการเขียนเนื้อหาในรูปของบทความหรือรีวิวแล้วนำไปโพสต์ผ่านสื่ออ่อนไลน์เท่านั้น แต่ต้องได้รับการวิเคราะห์และออกแบบคอนเทนท์ ซึ่งมีทั้งการเขียนบทความ ภาพถ่ายสินค้า รีวิวสินค้า ภาพวาด และวิดีโอ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบและลักษณะของ    ธุรกิจนั้นๆ

คอนเทนท์สำหรับร้านอาหาร

            ความสำคัญของคอนเทนท์ในการทำธุรกิจร้านอาหาร สิ่งที่แตกต่างจากไปจากธุรกิจอื่นๆบนโลกออนไลน์ก็คือ การสร้างและการออกแบบคอนเทนท์ต้องพิจารณาให้มีความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์สามารถพิสูจน์ได้  และอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเนื้อหาไม่เกินจริง การสร้างคอนเทนท์มีหลายรูปแบบ เช่น

            1.การนำเสนอคอนเทนท์ด้วยรูปภาพเมนูอาหาร หรือของกิน จุดประสงค์เพื่อสื่ออารมณ์ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจให้รู้สึกคล้อยตาม ทำให้อยากซื้อหรืออยากทานอาหารนั้นๆ

            2.คอนเทนต์ที่ให้ไอเดีย สำหรับธุรกิจร้านอาหารไอเดียที่สร้างสรรค์ ทั้งการจัดตกแต่งร้าน ตกแต่งจานอาหาร การกำหนดเมนูอาหาร หรือรูปแบบการให้บริการ เนื้อหาของคอนเทนท์ที่ให้ไอเดียต้องสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจทุกๆรายละเอียด เพิ่มเติมจากต้องการทานอาหาร

            3.คอนเทนท์เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ อาจเป็นรูปภาพ ข้อความ หรือคำคมสั้นๆ เมื่ออ่านแล้วเกิดความสนใจ หรือกระตุ้นทำให้ต้องการซื้อหรืออยากทาน

            4.คอนเทนท์เกี่ยวกับการแก้ปัญหา สร้างเนื้อหาทำให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อใจ เมื่อหิวหรือต้องการทานอาหารสิ่งแรกที่คิดถึงก็คือแบรนด์ของเรา

            เมื่อเรามาถึงจุดที่ร้านอาหารต้องมาเปิดร้านอยู่บนโลกออนไลน์ ผู้ประกอบการที่ปรับตัวตามทันก็คือการสร้างคอนเทนท์ให้สอดคล้องกับรูปแบบของธุรกิจ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือควรได้รับการวิเคราะห์และออกแบบคอนเทนท์ จากผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ตรงจากการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร หรือจากนักเขียนที่มีทักษะสามารถผลิตคอนเทนท์ตอบโจทย์ธุรกิจร้านอาหารได้ดีที่สุด